Kỳ Vọng đầu Xuân

Pháp thoại Kỳ Vọng đầu Xuân do Thượng Tọa Thích Phước Tiến giảng ngày mùng 1 Tết nguyên đán canh tý 2020 tại Tu Viện Tường Vân

Kỳ Vọng Đầu Xuân 2020 - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2020

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Kỳ Vọng đầu Xuân"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận