Chuyển tới nội dung

Nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật

Nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật – Ca Sĩ Nguyễn Đức

Nam Mô A Di Đà Phật! Sáu chữ Hồng Danh xưng niệm Phật hiệu đã trở thành câu niệm Phật quen thuộc và phổ biến rất rộng rãi trong giới Phật tử xuất gia cũng như cư sĩ tại gia. Mức độ thông dụng trong sinh hoạt hàng ngày chứng tỏ lòng tín niệm của Phật tử thể hiện ở câu chào khi gặp nhau gồm có bốn chữ A-di-đà Phật!

Về mặt giáo lý, đây là pháp trì danh niệm Phật trong Tịnh-Ðộ tông được tín hành nhiều nhất, ngắn gọn dễ dàng tu tập nhất , thích hợp với tất cả mọi tầng lớp tín đồ không phân biệt thượng, trung hay hạ căn, trí huệ cao hay thấp, nghiệp chướng nặng hay nhẹ, chỉ cần hành giả trì danh nhất tâm tín nguyện, không thối chuyển cho đến khi mệnh chung sẽ được vãng sanh, Phật A-di-đà và thánh chúng tiếp dẫn về Tây phương Cực Lạc.

Mời quý vị nghe nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật do Ca Sĩ Nguyễn Đức trình bày

Xem thêm: Nhạc niệm Phật tiếng Hoa | Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát | Niệm A Di Đà Phật | Niệm Nam Mô A Di Đà Phật

3.8/5 - (132 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Developed by nhacxuahay.com
DMCA.com Protection Status