Những lời Phật dạy

Bài pháp thoại Những lời Phật dạy do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo, New Jersey, Hoa Kỳ

Tóm tắt:
– Quy y tam bảo: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo
– Pháp Bảo = Kho Báu (Ý nghĩa tên chùa ở Mỹ)
– Pháp Tạng = Kho chứa pháp
– Pháp đi đến đâu tận diệt vô minh, cố chấp, ô nhiễm đến đó
– Chơn tâm phật tánh là gì?
– Loài người và chư thiên có thể chứng đắc niết bàn
– Tứ Đại Kỳ Thư là gì? Những bài học ở đời
– Hồng Lao Mộng
– Tam Quốc Chí
– Tây Du Ký
– Thuỷ Hữ
Phim cuộc đời Đức Phật Thích Ca (Buddha Ấn Độ)
– Cách lấy kho pháp bảo nhà Phật
– “Vui chưa mấy chóc lại buồn, buồn chưa mấy chóc lại tuông mạch sầu, trăm năm một kiếp cơ cầu, giật mình nhìn lại mái đầu tàn phai!”
– Tiên A Tư Đàm bật khóc vì không được nghe lời phật thuyết mặc dù đã chứng ngũ thông, do đó không thể tu thành thánh được
– Vị A La Hán đầu tiên của thế gian là Kiều Trần Như
– Vị xuất gia cuối cùng là Tu Bạt Đà La và cuối cùng ông đắc quả A La Hán
– Tứ thánh quả
– Sơ quả Tu-đà-hoàn (Sotāpatti)
– Nhị quả Tư-đà-hàm (Sakadāgāmī)
– Tam quả A-na-hàm (anāgāmī)
– Tứ quả A-la-hán (Arahanta)
– 7 đứa con của Xá Lợi Phất đều chứng đắc
– 35:00 Xá Lợi Phất được vua trời Tứ Đại Thiên Vương, vua trời Đao Lợi (chỉ huy 33 cõi trời) và vua trời Phạm Thiên lạy khi ngài đắc quả A La Hán trước khi nhập niết bàn. Sau đó mẹ của ngài kính phật và đắc Tam quả A-na-hàm (anāgāmī) ngay lập tức.
– 43:00 Cách tu đắc Sơ quả Tu-đà-hoàn (Sotāpatti)
– 47:00 (vui) Chả có sợ gì = Chỉ có sợ già
– 55:00 đừng giận đừng hờn trước khi quá muộn ( – 1:10:00 Hạnh Tri Túc (Ăn đủ no, vừa đủ ấm, vừa đủ dùng) Minimalism – 1:20:00 Tu hành theo Bát chính đạo, trong đó chánh mạng và chánh nghiệp là quan trọng nhất!
– Chính kiến
– Chính tư duy
– Chính ngữ
– Chính nghiệp
– Chính mạng
– Chính tinh tấn
– Chính niệm
– Chính định

4.2/5 - (5 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Những lời Phật dạy"

Bình luận