Chuyển tới nội dung

Những lời Phật dạy

Bài pháp thoại Những lời Phật dạy do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo, New Jersey, Hoa Kỳ

Tóm tắt:
– Quy y tam bảo: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo
– Pháp Bảo = Kho Báu (Ý nghĩa tên chùa ở Mỹ)
– Pháp Tạng = Kho chứa pháp
– Pháp đi đến đâu tận diệt vô minh, cố chấp, ô nhiễm đến đó
– Chơn tâm phật tánh là gì?
– Loài người và chư thiên có thể chứng đắc niết bàn
– Tứ Đại Kỳ Thư là gì? Những bài học ở đời
– Hồng Lao Mộng
– Tam Quốc Chí
– Tây Du Ký
– Thuỷ Hữ
Phim cuộc đời Đức Phật Thích Ca (Buddha Ấn Độ)
– Cách lấy kho pháp bảo nhà Phật
– “Vui chưa mấy chóc lại buồn, buồn chưa mấy chóc lại tuông mạch sầu, trăm năm một kiếp cơ cầu, giật mình nhìn lại mái đầu tàn phai!”
– Tiên A Tư Đàm bật khóc vì không được nghe lời phật thuyết mặc dù đã chứng ngũ thông, do đó không thể tu thành thánh được
– Vị A La Hán đầu tiên của thế gian là Kiều Trần Như
– Vị xuất gia cuối cùng là Tu Bạt Đà La và cuối cùng ông đắc quả A La Hán
– Tứ thánh quả
– Sơ quả Tu-đà-hoàn (Sotāpatti)
– Nhị quả Tư-đà-hàm (Sakadāgāmī)
– Tam quả A-na-hàm (anāgāmī)
– Tứ quả A-la-hán (Arahanta)
– 7 đứa con của Xá Lợi Phất đều chứng đắc
– 35:00 Xá Lợi Phất được vua trời Tứ Đại Thiên Vương, vua trời Đao Lợi (chỉ huy 33 cõi trời) và vua trời Phạm Thiên lạy khi ngài đắc quả A La Hán trước khi nhập niết bàn. Sau đó mẹ của ngài kính phật và đắc Tam quả A-na-hàm (anāgāmī) ngay lập tức.
– 43:00 Cách tu đắc Sơ quả Tu-đà-hoàn (Sotāpatti)
– 47:00 (vui) Chả có sợ gì = Chỉ có sợ già
– 55:00 đừng giận đừng hờn trước khi quá muộn ( – 1:10:00 Hạnh Tri Túc (Ăn đủ no, vừa đủ ấm, vừa đủ dùng) Minimalism – 1:20:00 Tu hành theo Bát chính đạo, trong đó chánh mạng và chánh nghiệp là quan trọng nhất!
– Chính kiến
– Chính tư duy
– Chính ngữ
– Chính nghiệp
– Chính mạng
– Chính tinh tấn
– Chính niệm
– Chính định

4.2/5 - (5 bình chọn)

1 bình luận trong “Những lời Phật dạy”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

DMCA.com Protection Status Managed by ketoanapec.com