Niệm Phật khai thị và hộ niệm vãng sanh

Bài pháp thoại Niệm Phật khai thị và hộ niệm vãng sanh do Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Phổ Hiền, Hoa Kỳ ngày 01/10/2015

Niệm Phật khai thị và hộ niệm vãng sanh

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận