Phiền não là đề mục quan trọng nhất của thiền tập

Pháp thoại phiền não là đề mục quan trọng nhất của thiền tập được sư Thích Minh Niệm chia sẻ tại chùa Giác Ngộ, quận 10, Tp. HCM, ngày 29/12/2019

PHIỀN NÃO LÀ ĐỀ MỤC QUAN TRỌNG NHẤT CỦA THIỀN TẬP - SƯ MINH NIỆM

thich phap hoa, mot so bang theo doi quan ly cong viec bang excel, stt hay

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Phiền não là đề mục quan trọng nhất của thiền tập"

  1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
    Nguyện đem công đức này
    Hướng về khắp tất cả
    Đệ tử và chúng sanh
    Đều trọn thành Phật đạo.

    Trả lời

Bình luận