Chuyển tới nội dung

Phim Phật

Chọn lọc rất nhiều bộ phim Phật pháp mới nhất 2023 rất hay và ý nghĩa: Phim Đức Phật (Buddha), con đường giác ngộ, về phía mặt trời, tìm về bến giác, nhân quả cuộc đời, Quán Âm Diệu Duyên, Bồ Tát tái sinh, Lục Tổ Huệ Năng, duyên trần thoát túc, Liễu Phàm tứ huấn…Phim Phật giáo mang tính giáo dục rất cao đưa con người đến chân thiện mỹ và giác ngộ.

Designed by kynangquantri.com
DMCA.com Protection Status