Phu nhân thắng man phần 6

Video bài giảng Phu nhân thắng man phần 6 được thượng toạ Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong Khoá huân tu lần thứ 48 tại Viện Chuyên Tu 2, Long Thành, Đồng Nai, ngày 17/12/2017.

Phu nhân thắng man phần 1
Phu nhân thắng man phần 2
Phu nhân thắng man phần 3
Phu nhân thắng man phần 4
Phu nhân thắng man phần 5

5/5 - (4 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận