Phước nào lớn nhất

Bài pháp thoại Phước nào lớn nhất được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Quang Minh

Phước nào lớn nhất || Thầy Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận