Phương pháp niệm Phật

Pháp thoại Phương pháp niệm Phật được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Phổ Đức, Calgary, AB ngày 12.12.2019

Phương Pháp Niệm Phật - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Phổ Đức, Calgary, AB Ngày 12.12.2019 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Phương pháp niệm Phật"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận