Chuyển tới nội dung

Tác dụng Chú Đại Bi

Tac dung Chu Dai Bi – Tác dụng Chú Đại Bi. Thần Chu dai bi có oai lực vô cùng lớn. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc

DMCA.com Protection Status

Powered by 10 Hay