Tâm sở phiền não

Bài giảng Phật pháp Tâm sở phiền não do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Thiền viện Chơn Không, Hawaii, Hoa Kỳ 2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Tâm sở phiền não"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận