42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi

42 thu nhan an phap chu dai bi 11
11. Nếu muốn được mau gặp các bạn lành, nên cầu nơi tay cầm tên báu.
Chân ngôn rằng: Án – ca mạ lã, tát-phạ hạ

42 thu nhan an phap chu dai bi 12
12. Nếu muốn trị các thứ bịnh trên thân, nên cầu nơi tay cầm cành dương liễu.
Chân ngôn rằng: Án – tô tất địa, ca rị, phạ rị, đa nẫm đa, mục đa duệ, phạ nhựt ra, phạ nhựt ra, bạn đà, hạ nẵng hạ nẵng, hồng phấn tra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 13
13. Nếu muốn trừ những chướng nạn ác bên thân, nên cầu nơi tay cầm cây phất trắng.
Chân ngôn rằng: Án – bát na di nảnh, bà nga phạ đế, mô hạ dã nhá, nga mô hạ nảnh, tát-phạ hạ

42 thu nhan an phap chu dai bi 14
14. Nếu muốn tất cả người trong quyến thuộc được hòa thuận nhau, nên cầu nơi tay cầm cái hồ bình.
Chân ngôn rằng: Án – yết lệ thảm mãn diệm, tát-phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 15
15. Nếu muốn xua đuổi loài hổ báo, sài lang và tất cả ác thú, nên cầu nơi tay cầm cái bàng bài.
Chân ngôn rằng: Án – dược các sam nẵng, na dã chiến nại-ra, đạt nậu bá rị-dã, bạt xá bạt xá, tát-phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 16
16. Nếu muốn trong tất cả thời, tất cả chỗ, lìa nạn quan quân vời bắt, nên cầu nơi tay cầm cây phủ việt.
Chân ngôn rằng: Án – vị ra dã, vị ra dã, tát phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 17
17. Nếu muốn có tôi trai tớ gái để sai khiến, nên cầu nơi tay cầm chiếc vòng ngọc.
Chân ngôn Án – bát na hàm, vị ra dã, tát-phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 18
18. Nếu muốn được các thứ công đức, nên cầu nơi tay cầm hoa sen trắng.
Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, vị ra dã, tát phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 19
19. Nếu muốn được sanh về 10 phương tịnh độ, nên cầu nơi tay cầm hoa sen xanh.
Chân ngôn rằng: Án – chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt ra, bộ ra bạn đà hồng phấn tra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 20
20. nếu muốn được trí huệ lớn, nên cầu nơi tay cầm cái gương báu.
Chân ngôn rằng: Án – vĩ tát phổ ra, na ra các xoa, phạ nhựt ra, mạn trà lã, hồng phấn tra.

42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi4.07/5 (81.33%) 105 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

94 Trả lời to "42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi"

Bình luận