Bớt hưởng thụ, bớt phàm tình

“Bớt hưởng thụ, bớt phàm tình” – Trích từ sách nói “Không có gì phải sợ” – Tác giả: Thầy Minh Niệm

4.7/5 - (3 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Bớt hưởng thụ, bớt phàm tình"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận