Chuyển tới nội dung

Niệm Phật chắc chắn vãng sanh

Bài giảng Phật pháp: Niệm Phật chắc chắn vãng sanh được Thầy Thích Trí Huệ chia sẻ trong mùa an cư kiết hạ 2018 tại chùa Long Vân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
Muốn niệm Phật đúng pháp và tự biết mình chắc chắn vãng sanh, thì người niệm Phật phải phát khởi Mười Thứ Tâm Thù Thắng sau đây:
1. Tín Tâm
2. Thâm Trọng Tâm
3. Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm
4. Xả Ly Tâm
5. An Ồn Tâm
6. Đà Ra Ni Tâm
7. Hộ Giới Tâm
8. Ba La Mật Tâm
9. Bình Đẳng Tâm
10. Phổ Hiền Tâm
Niệm Phật chắc chắn vãng sanh

3.7/5 - (7 bình chọn)

1 bình luận trong “Niệm Phật chắc chắn vãng sanh”

  1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
    Nguyện đem công đức này
    Hướng về khắp tất cả
    Đệ tử và chúng sanh
    Đều trọn thành Phật đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 

DMCA.com Protection Status

Powered by freefullrss.com