Niệm Phạt vãng sanh và niệm Phật ba la mật

Bài pháp thoại Niệm Phạt vãng sanh và niệm Phật ba la mật được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Ni Viện Diệu Quang, Nha Trang, Khánh Hòa

Niệm Phạt vãng sanh và niệm Phật ba la mật

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận