Chuyển tới nội dung

Con đường giác ngộ

Con đường giác ngộ là phương pháp mà Đức Phật đã tìm ra cho chúng sinh tu tập đạt tới giác ngộ, giải thoát khỏi nỗi khổ sinh tử luân hồi

Designed by cachlam.org
DMCA.com Protection Status