Học hạnh của Đức Phật

Pháp thoại Học hạnh của Đức Phật do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Diệu Pháp, Bình Thạnh, ngày 06-05-2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận