Một hạnh và muôn hạnh

Pháp thoại Một hạnh và muôn hạnh được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại tu viện Trúc Lâm, ngày 14/06/2020

Một Hạnh Và Muôn Hạnh - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm.Ngày 14.6.2020)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Một hạnh và muôn hạnh"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận