Quán chiếu nghịch lý

Bài Pháp thoại Quán chiếu nghịch lý do Đại đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tu viện Hạnh Chiếu, Long Thành, Đồng Nai

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận