Chặt bỏ ảo ảnh

Pháp âm Chặt bỏ ảo ảnh do Hoà Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 21/12/2003 trong khóa tu mùa thu tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai)

Chặt Bỏ Ảo Ảnh - HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận