Phim cuộc đời Đức Phật Thích Ca

Phim cuộc đời Đức Phật tập 7/55 : kể về giai đoạn đức Phật trưởng thàn

Do liên quan đến vấn đề bản quyền của bộ phim nên tạm thời chúng tôi ngưng phát trực tiếp bộ phim trên website.
Quý vị có thể tìm kiếm bộ phim trên Google với link sau: Tìm kiếm phim Cuộc đời Đức Phật trên Google

Chia sẻ bài này với bạn bè

169 Trả lời to "Phim cuộc đời Đức Phật Thích Ca"

  1. Cảm ơn người đã tổng hợp đủ 55 tập phim CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA nguyện đem công đức xem phim hồi hướng cho tất cả hữu tình chúng sinh mong cho hết thảy mọi người đều hiểu được phật pháp an trụ trong tâm an nhiên tự tại!

    Trả lời
  2. trần gian là du lịch kg ai sống đến 200 tuổi
    vì vậy sống giác ngộ tin thần rất nhẹ dù ở bất cứ nơi nào

    Trả lời

Bình luận