Đền ơn hay làm ơn

Bài pháp thoại Đền ơn hay làm ơn được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 09/10/2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận