Đền ơn hay làm ơn

Bài pháp thoại Đền ơn hay làm ơn được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 09/10/2016

Đền Ơn Hay Làm Ơn - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.TrúcLâm, Oct.9, 2016)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận