Đi Với Phật – Với Ma

Pháp thoại vấn đáp Đi Với Phật – Với Ma được thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho các Phật tử tại Chùa Bát Nhã, ngày 26/03/2017

Đi Với Phật - Với Ma ( Vấn Đáp ) - Thầy. Thích Pháp Hòa ( Mar 26, 2017 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận