Kết duyên

Pháp thoại vấn đáp Kết duyên được Thầy Thích Pháp Hòa Thuyết Pháp tại Chùa Văn Thù ngày 05-03-2017

Thầy Thích Pháp Hòa Thuyết Pháp ( Kết Duyên - Vấn Đáp ) Rất Hay Tại Chùa Văn Thù Ngày 05-03-2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận