Niết bàn – Bản chất và mục tiêu giác ngộ

Pháp thoại Niết bàn – Bản chất và mục tiêu giác ngộ do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 13-11-2018

Bài 13: Niết bàn- Bản chất và mục tiêu giác ngộ - TT. Thích Nhật Từ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Niết bàn – Bản chất và mục tiêu giác ngộ"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận