Nỗ lực và kiên trì

Bài pháp thoại nỗ lực và kiên trì được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 15/01/2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận