Sự thật về nguồn gốc Thượng đế và thần linh tại Việt Nam

Pháp thoại vấn đáp Sự thật về nguồn gốc Thượng đế và thần linh tại Việt Nam do thầy Thích Nhật Từ giải đáp cho các Phật tử về việc thờ các Thần Linh, Quan Công, Thần Tài, Thổ Địa, cúng sao, giải hạn…

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận