Thay đổi cuộc đời

Bài pháp thoại Thay đổi cuộc đời được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Xá Lợi, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, ngày 23/4/2017.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận