Phim cuộc đời Đức Phật Thích Ca

Phim cuộc đời Đức Phật tập 49/55 : Năm pháp hòa hợp Tăng của Devadatta

Chia sẻ bài này với bạn bè

173 Trả lời to "Phim cuộc đời Đức Phật Thích Ca"

  1. Cảm ơn người đã tổng hợp đủ 55 tập phim CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA nguyện đem công đức xem phim hồi hướng cho tất cả hữu tình chúng sinh mong cho hết thảy mọi người đều hiểu được phật pháp an trụ trong tâm an nhiên tự tại!

    Trả lời
  2. trần gian là du lịch kg ai sống đến 200 tuổi
    vì vậy sống giác ngộ tin thần rất nhẹ dù ở bất cứ nơi nào

    Trả lời

Bình luận