Phật tử thính pháp đúng nghĩa

Pháp thoại Phật tử thính pháp đúng nghĩa được thượng toạ Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Bà Đa, Tp. Đà Nẵng.

PHẬT TỬ THÍNH PHÁP ĐÚNG NGHĨA- TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận