Phật tử và tang chế

Video pháp thoại Phật tử và tang chế (Vấn đáp) được đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 18/09/2016 tại chùa Chánh Tâm (Canada)

Phật Tử Và Tang Chế ( Vấn Đáp ) - Thầy. Thích Pháp Hòa ( Sept 18, 2016 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận