Sức mạnh của sự tu tập

Bài pháp thoại Sức mạnh của sự tu tập do Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Đạo trang An Thuận, Hoa Kỳ vào ngày 03/10/2015

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận