Tâm không dính mắc phần 1

Pháp thoại vấn đáp Tâm không dính mắc phần 1 được Thầy Thích Pháp Hòa trả lời cho các Phật tử tại Chùa Tâm Quang, ngày 03/05/2016

Tâm Không Dính Mắc 1 (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Tâm Quang, May 3, 2016)

duyen no va loi phat day trong tinh yeu dang suy ngam, tai chinh, stt hay

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận