Tâm không dính mắc phần 1

Pháp thoại vấn đáp Tâm không dính mắc phần 1 được Thầy Thích Pháp Hòa trả lời cho các Phật tử tại Chùa Tâm Quang, ngày 03/05/2016

Tâm Không Dính Mắc 1 (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa (chùa Tâm Quang, 5.3.2016)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận