Tâm không dính mắc phần 1

Pháp thoại vấn đáp Tâm không dính mắc phần 1 được Thầy Thích Pháp Hòa trả lời cho các Phật tử tại Chùa Tâm Quang, ngày 03/05/2016

Tâm không dính mắc phần 14.33/5 (86.67%) 6 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận