Tham để được gì?

Video pháp thoại Tham để được gì? được Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Chùa Hòa Bình tỉnh Trà VInh. Đây là một bài giảng gần gũi dễ ứng dụng trong cuộc sống tu tập của chúng ta. Theo Đại Đức Thích Phước Tiến thì ai cũng tham, tham nhiều, tham ít, tham chính đáng, không chính đáng, đó cũng là căn bản phiền não. Đại Đức Thích Phước Tiến sẽ dạy chúng ta cách tu học nhận diện để làm chủ chính nó, thì sẽ an lạc, hanh phúc hơn

Tham Để Được Gì - Giảng Sư Thích Phước Tiến

Xem thêm bài giảng Bản chất của tham dục do thầy Thích Phước Tiến giảng

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận