Thuật nói chuyện trước đám đông

Pháp thoại Thuật nói chuyện trước đám đông do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại HVPGVN cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 20-10-2017

SPHP14: Thuật nói chuyện trước đám đông - TT. Thích Nhật Từ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận