Tuệ giác qua bờ phần 2

Mời quý vị nghe bài pháp thoại Tuệ giác qua bờ phần 2 được Thầy Thích Pháp Hoà thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada, ngày 07/01/2017

Tuệ Giác Qua Bờ 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa ( Jan 7, 2017 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận