Chấp ngã cá nhân, gia đình và quốc gia

Bài pháp thoại Chấp ngã cá nhân, gia đình và quốc gia do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 26/06/2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Chấp ngã cá nhân, gia đình và quốc gia"

Bình luận