Đã đến lúc ngồi lại với nhau chưa

Bài pháp thoại: Đã đến lúc ngồi lại với nhau chưa do Thầy Thích Minh Niệm giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 30-09-2016

THẦY THÍCH MINH NIỆM - Đã đến lúc ngồi lại với nhau chưa 30/09/2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận