Đặt gánh nặng xuống để sống hạnh phúc

Bài pháp thoại Đặt gánh nặng xuống để sống hạnh phúc được Thượng Tọa Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 12/02/2015

Đặt Gánh Nặng Xuống Để Sống Hạnh Phúc -TT. Thích Nhật Từ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận