Người từ bóng tối ra ánh sáng

Bài pháp thoại Người từ bóng tối ra ánh sáng được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Bửu Quang, Q8, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12/06/2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận