Chuyển tới nội dung

Thích Nhật Từ

Toàn bộ bài giảng của thầy Thích Nhật Từ cập nhật hằng ngày. Các chủ đề của Thầy về Phật Pháp, hôn nhân, gia đình, xã hội…thường rất gần gủi với đời sống và chúng ta có thể ứng dụng tu tập mọi lúc mọi nơi.. Thượng tọa Thích Nhật Từ là nhà tu hành Phật giáo người Việt Nam. Ông là nhà cải cách Phật giáo hiện đại, người chủ trương nhập thế, nhà diễn thuyết, nhà hoằng pháp, dịch giả kinh điển, tác gia, nhà thơ, nhà tư vấn tâm lý, và nhà hoạt động xã hội. Ghi nhận các đóng góp đặc biệt của TT Thích Nhật Từ, vào tháng 12 năm 2010, TT Thích Nhật Từ chính thức được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng tọa sớm hơn ba năm so với quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (45 tuổi đời, 25 tuổi hạ)

An lạc trong bệnh tật 7

An lạc trong bệnh tật

Chủ đề: An lạc trong bệnh tật được Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng tại Trung Tâm Y Khoa Phước An ngày 14/10/2016

Buông bỏ khổ đau 8

Buông bỏ khổ đau

Pháp thoại Buông bỏ khổ đau được Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Thiên Chánh, ngày 22-03-2016

Dạy con nên người 9

Dạy con nên người

Pháp thoại Dạy con nên người do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 30-08-2011

Cắt đứt dòng nghiệp 10

Cắt đứt dòng nghiệp

Pháp thoại Cắt đứt dòng nghiệp – Kinh Bách Dụ 9 do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Vân, ngày 16-07-2011

Owned by vẽ.vn
DMCA.com Protection Status