X

Để yêu thương chân thành

Pháp thoại để yêu thương chân thành do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại…

Vai trò của giới luật với đời sống tăng già

Pháp thoại vai trò của giới luật với đời sống tăng già được giảng bởi…

Kho báu và kho rác

Pháp thoại kho báu và kho rác do thầy Thích Trí Huệ giảng tại chùa…

Phật pháp vấn đáp 35

Bài giảng Phật pháp vấn đáp 35 do đại đức Thích Phước Tiến giải đáp…

Mẫu người lý tưởng

Pháp thoại Mẫu người lý tưởng do Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 22/04/2004…

5 nguyên tắc cho một đời tu

Bài giảng chủ đề 5 nguyên tắc cho một đời tu được thầy Thích Trí…

Câu chuyện của mẹ

Pháp thoại mới nhất Câu chuyện của mẹ được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng…

Tu chuyên nhất

Pháp thoại tu chuyên nhất được giảng bởi thầy Thích Trí Huệ tại đạo tràng…

Việc dữ hóa lành

Trong cuộc sống, hại người cũng là hại mình, giúp người chính là giúp mình.…

Cái gì nên giữ

Bài giảng chủ đề Cái gì nên giữ được thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng…

Vết thương

Bài giảng chủ đề Vết thương do đại đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại…

Những thoái quen làm ta mệt mỏi

Pháp thoại Những thoái quen làm ta mệt mỏi do đại đức Thích Thiện Tuệ…