X

Bốn phước lành

Pháp thoại Bốn phước lành được Thầy Thích Trí Huệ giảng tại chùa Ấn Quang…

Thích Trí Huệ

Người nữ tu hành có thể đắc đạo không?

Pháp thoại Người nữ tu hành có thể đắc đạo không? do thầy Thích Thiện…

Thích Thiện Tuệ

Niềm tin tam bảo

Pháp thoại Niềm tin tam bảo do Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 17-02-1994…

Thích Nhất Hạnh

Phương pháp hành trì

Pháp thoại Phương pháp hành trì, thay đổi cuộc đời khi biết tu đúng cách…

Thích Trí Huệ

4 pháp phương tiện

Pháp thoại 4 pháp phương tiện được Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Minh…

Thích Thiện Xuân

Bệnh thân bệnh tâm và bệnh nghiệp

Pháp thoại Bệnh thân, bệnh tâm và bệnh nghiệp được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết…

Thích Thiện Tuệ

Thoát khổ từ những nỗi đau

Pháp thoại Thoát khổ từ những nỗi đau được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng…

Thích Thiện Tuệ

Căn Tánh của mình tới đâu?

Bài giảng Căn Tánh của mình tới đâu? được Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng…

Thích Thiện Xuân

Chuyên tu niệm Phật

Pháp thoại Chuyên tu niệm Phật (Thay đổi từ trong tâm) được Thầy Thích Trí…

Thích Trí Huệ

Vì sao cần phải tu?

Bài giảng Vì sao cần phải tu? do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng…

Thích Phước Tiến

Con đường thiền

Pháp thoại con đường thiền do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại đạo tràng…

Thích Trí Huệ

Đức Phật và Phụ Vương

Tối ngày 01/09/2017, tại Giảng đường Chánh Trí Chùa Phật học Xá Lợi, ngày thứ…

Thích Thiện Thuận