X

Bồ tát tại gia 16

Bài pháp thoại Bồ tát tại gia 16 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng…

Kinh A Di Đà

Kinh A Di Đà (bản dịch nghĩa Việt) do thầy Thích Trí Thoát tụng có…

Điều trị bệnh tận gốc

Điều trị bệnh tận gốc - Năng lực chữa lành của tâm bi mẫn Lama…

Nạo phá thai vấn nạn cần hóa giải

Thân người khó được, mất thân rồi không biết bao giờ mới đủ duyên lại…

Sự thấm sâu của ác nghiệp

Chúng ta hiện nay đang sống trong một thế giới hiện đại ngày càng phát…

Học hạnh của Đức Phật

Pháp thoại Học hạnh của Đức Phật do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa…

Chiếc cầu phúc đức

Bài giảng Chiếc cầu phúc đức được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại…

Tu tâm là đủ rồi

Người đời hung dữ, vì chẳng biết tu tâm Gia đình không hạnh phúc, vì…

Bồ tát tại gia 15

Bài pháp thoại Bồ tát tại gia 15 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng…

Ý nghĩa chữ Không trong đạo Phật

Theo đức Phật, nhóm tổ hợp vật chất (sắc uẩn) trong 5 nhóm nhân tính…

Số mệnh của con người trong Phật giáo

Số mệnh của con người hay con người có số mệnh hay không; đó là…

Ngũ uẩn giai không

Bài pháp thoại Ngũ uẩn giai không được thầy Thích Thiện Thuận và thầy Thích…