Phim cuộc đời Đức Phật Thích Ca

Phim cuộc đời Đức Phật tập 34/55 : Chứng thành Chánh Giác – Buddha

4.2/5 - (23146 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

279 Trả lời to "Phim cuộc đời Đức Phật Thích Ca"

  1. Đức Phật thích ca từ bi. Sáu năm khổ hạnh tu thành chánh hoa. Hóa độ chúng sanh thoát khỏi biển khổ sinh tử. Nam mô a Di Đà Phật. Nam mô a Di Đà Phật. Nam mô a Di Đà Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật. Kiếp này con nguyện làm đe tử Phật. Nghìn kiếp hay van kiếp con cũng nguyện làm đe tử Phật. Câu mong Đức Phật thu nhận con. Hóa độ con thoát khỏi biển khổ sinh tử. Đức Phật từ bi. Đức Phật từ bi. Đức Phật từ bi. Nam mô a Di Đà Phật. Nam mô a Di Đà Phật. Nam mô a Di Đà Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật.

    Trả lời
  2. Thành kính tri ân nhà đầu tư đã sản xuất ra bộ phim hay kiệt xuất về cuộc đời đức Phật Thích Ca. Con xin thành kính tri ân đức Phật. Người đã soi sáng con đường từ bi và trí tuệ cho chúng sinh!

    Trả lời

Bình luận