Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục"

  1. tran+thanh+phong · Edit

    Là người sơ cơ mới hiểu đạo, mới biết pháp môn tịnh độ. con kính mong chia sẽ cùng quý liên hữu niệm phật, tu phật, tu pháp môn tịnh độ chỉ giáo cho con để cùng tin tấn tu hành hầu mong mau về nơi tịnh độ của đức phật ADIĐA, ngưỡng mong chư vị cùng ban cho lời khuyến tu cho hàng hậu học này! Nam mô A Di Đad Phật.

    Trả lời

Bình luận