3 vị hòa thượng

Đoạn phim 3 vị hòa thượng ngắn nhưng rất hay, nói lên ý nghĩa vô cùng lớn lao về lục hòa. Lục-hòa nói đủ là lục-hòa-kính nghĩa là sáu điều hòa đồng ái kính của chư Tăng-Ni và Phật tử…
Nhân quả cuộc đời

Bộ phim Nhân quả cuộc đời là bộ phim đầu tay của CLB Hoa Tâm. Đây là một bộ phim mang tính chất giáo dục cao với tinh thần của chữ HIẾU được đặt lên hàng đầu. Đây cũng chính…
Chợt tỉnh cơn mê

Phim Chợt tỉnh cơn mê kịch bản Huỳnh Văn Nĩ, chủ nhiệm sản xuất: Thich Chân Tính là tác phẩm mang đậm nét giáo lý nhà Phật, thể hiện tinh thần nhân quả nghiệp báo, lòng từ bi và sự…
Hoan Hỷ Bồ Tát

Bộ phim nhiều tập Hoan Hỷ Bồ Tát có nhiều tình huống hài hước và mang tính giáo dục Đạo Phật sâu sắc về nhân quả, luân hồi và giác ngộ Hoan Hỷ Bồ Tát 4.15/5 (83.08%) 13 votes
Phóng sinh và hộ sinh

Phóng sinh là một việc làm thể hiện lòng Từ bi bình đẳng, mục đích phóng sinh là để đánh thức tâm Bồ đề của chúng sinh (con vật) trước khi phóng sinh. Phóng sinh là thể hiện lòng từ…
Lợi ích của ăn chay

Lợi ích của ăn chay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy: 1/ Tất cả chúng sinh từ vô-thủy đến nay, nhân-duyên xoay vần, thường làm cha mẹ bà con với nhau. Vì tưởng cha mẹ bà con, cho…
Chúng sinh địa cầu

Phim Chúng sinh địa cầu Chúng sinh địa cầu (Earthilings) là một bộ phim tài liệu được thắng giải, nói về sự đau khổ của loài vật khi bị sử dụng làm thức ăn, quần áo, thú nuôi, giải trí…
Quán Âm Diệu Duyên

Quán Âm Diệu Duyên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát quả thật là đại từ đại bi, xưng một tiếng, ứng vạn tiếng. Đúng như kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn đã nói. Khi đao phủ đã chém…
Nhị thập tứ hiếu

Phim Nhị thập tứ hiếu Một vị vua trong Ngũ Đế thời thượng cổ họ Diêu tên là Thuấn, một trang hiếu tử. Sau được vua Nghiêu, hiệu là Đào Đường gả hai người con gái là Nga Hoàng và…
Địa ngục ký sự

Phim Địa ngục ký sự Phim này dựa theo những lời ghi chép về Khai Thị của Phật trong Kinh Đại Tạng, Kinh Khởi Thế Nhân, Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ. Địa ngục ký sự 3.33/5 (66.67%) 3 votes
Dharma Sangha – Bồ Tát tái sinh

Thiền Sư Maha Sambodhi Dharma Sangha tên là Ram Bahadur Bomjon (sinh ngày 9 tháng 5, 1989, thỉnh thoảng được gọi là Bomjan hay Banjan), cũng có tên Palden Dorje , là một tu sĩ trẻ thuộc làng Ratanapuri, quận…
Lòng lành đổi tướng thay tên

Phim Lòng lành đổi tướng thay tên Hữu tâm vô tướng, Tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, Tướng tùng tâm diệt. (Có tâm tốt nhưng tướng xấu, Thì tướng theo tâm chuyển tốt. Có tướng tốt nhưng tâm…
Lục Tổ Huệ Năng

Phim Lục Tổ Huệ Năng Nội dung: Khi đứa bé được sinh ra, bỗng nhiên 2 nhà sư đến gõ cửa và đặt tên cho đứa bé là Huệ Năng theo lời của trụ trì. Khi còn nhỏ, do đứa…